keskiviikko 19. heinäkuuta 2023

Eksorkismi

Päivitetty 5.6.2024

Kuvan lähde on video linkissä (8).

Eksorkismi eli pahojen henkien manaaminen tai riivaajien pois ajaminen ihmisestä kuuluu tietenkin uskonnon alueelle. Katolisen kirkon manaajien kertomuksia kuunnellessa on selvää, että manaamista voidaan lähestyä myös parapsykologian kannalta. Manaamisten yhteydessä näyttää tapahtuvan psi-ilmiöitä eli selittämätöntä tiedon saantia ja fysikaalisia ilmiöitä.

Tässä jutussa kuvailen manaamista katolisessa uskossa olevien asiantuntijoiden ja toteuttajien käyttämin uskonnollisin termein. Tässä kuvaamisvaiheessa en ota kantaa termien totuudellisuuteen maailmankuvan kannalta. 'Pahan hengen' sijasta käytän täsmällistä alkukielistä nimitystä 'demoni'.

 

Manaamisen käsite

Suomenkielisen Wikipedian mukaan, linkki (1):

Manaus tarkoittaa henkiolentojen saamista tottelemaan loitsun avulla. Se voi merkitä joko henkiolentojen esiin kutsumista, tai riivaajien eli pahojen henkien pois karkottamista eli eksorkismia (kreikan sanasta eksorkismos).

Demonien valtaan joutunut käyttäytyy kuin mieleltään sairas. Ilmiön psykiatrinen selitys voisi olla esimerkiksi skitsofrenia, jota sairastava suomalaisen Wikipedian mukaan kärsii aistiharhoista, harhaluuloista ja ajattelutoimintojen häiriintyneisyydestä. Myös dissosiatiivisen identiteettihäiriön sivupersoonat voivat jyrkästi poiketa hallitsevasta persoonallisuudesta.

Manaamisen suorittaa muutaman ihmisen ryhmä eikä kukaan manaaja toimi vain kahden kesken valtauksen uhrin kanssa. Manaajalla täytyy olla katolisen kirkon valtuutus toimenpiteisiinsä.

Manaus ei yleensä onnistu lopullisesti kerralla, vaikka sillä voidaan saada helpotusta uhrin tilanteeseen. Manauksia pitää toistaa viikkojen, kuukausien tai jopa vuosien ajan.

Englanninkielinen Wikipedia kertoo katolisen kirkon manaustoiminnasta linkissä (2).  Pitkästä videosta linkissä (3) saa mielestäni hyvän kokonaiskuvan eksorkismista. Haastateltu asiantuntija Richard Gallagher on psykiatri eikä itse tee karkotustyötä. Hän on katolisessa uskossa ja rukoilee, mutta hän sanoo olevansa tieteen kannalla. Hänen kertomuksensa manaamistapahtumista ovat mielestäni asiallisia ja luotettavan tuntuisia.


Manaajia

Toistaiseksi kuuluisin manaaja lienee italialainen pappi, isä Gabriele Amorth. Hänestä on oma artikkeli myös suomalaisessa Wikipediassa. Hän oli Rooman päämanaaja, joka kuoli vuonna 2016. Isä Amorthin pitkä haastattelu vuodelta 2000 on linkissä (4). Haastattelussa kerrotaan, että Italiassa oli tuolloin 300 toimivaa katolisen kirkon manaajaa. Manaajat kuitenkin sanovat, että katolisella kirkolla ei ole manaamisen monopolia, vaan kaikki kirkkokunnat voivat sitä tehdä.

Myös videosta linkissä (5) saa hyvän kuvan siitä, millaista karkotustyö on sen toteuttajan, isä Carlos Martinsin kertomana. Isä Martins näyttää olevan tarkka manaamisen kuvaaja. Itseäni puhutteli hänen rehellisen tuntuinen kääntymisensä ateistista manaajaksi.

Myös linkin (6) videolla on yleiskatsaus manaamisesta ja demonien vahvoista vaikutuksista. Haastateltu isä Dan Reehil on entinen Wall Streetin pankkiiri, joka kertoo toisaalla kääntymisprosessistaan. Hän sanoo itse nähneensä sohvalla makaavan uhrin levitoivan ja toisen uhrin kiipeävän ylös pitkin seinää. Pitkän videon loppuosa ei ole minusta kovin kiinnostava, koska se on lähinnä uskonnollista pohdiskelua.

Isä Vincent Lampert kertoo videolla linkissä (7) demoneista, enkeleistä ja manaamisprosessista. Haulla löytyy muitakin haastateltuja englanninkielisiä manaajia. Aiheesta löytyy myös vastuuttomia videoita, joilla on klikkiotsikko ilman kunnollista sisältöä.


Demonit

Manaajat kertovat mm. antamissani linkeissä demonien olevan langenneita enkeleitä, ilmeisesti Raamatun tekstien mukaan. Siten demoneilla ei milloinkaan ole ollut omaa aineellista kehoa. Ne voivat kuitenkin ilmoittaa olevansa nimeltä mainittujen kuolleiden henkiä.

Manaajat määrittelevät demonien valtaan joutumisen siten, että ihmisen keho on joutunut täydellisesti demonin käyttöön. Uhrien käyttäytyminen on ilmeisesti hyvin vakuuttavan näköistä. Ihmisen pääpersoonallisuus ei yleensä muista valtaamisajan tapahtumista mitään.


Manaamisprosessi

Katoliset manaajat vakuuttavat, että manaamiseen ryhdytään vasta sen jälkeen, kun ensin on terveysalan ammattilaisten toimesta varmistettu, että oireita ei aiheuta mielisairaus eikä ruumiillinen sairaus.

Manaamisprosessista saa karkean käsityksen suomenkielisestä ja englanninkielisestä Wikipediasta, linkit (1) ja (2). Kuva täydentyy katolisten manaajien haastatteluja ja puheita kuunnellessa. Suomessakin usein esitetystä elokuvasta Manaaja saa käsityksen manaamistapahtumista. Manaajat sanovat, että elokuvan asiasisältö on totuudenmukainen, mutta tapahtumat ovat liioitellussa muodossa.

Manaaminen alkaa rukouksilla ja mukana on tukirukoilijoita prosessin vahvistamiseksi. Manauksen kohde voi käyttää erittäin karkeata kieltä ja ryhtyä silmittömästi riehumaan. Väkivallan mahdollisuuden poistamiseksi uhri toisinaan sidotaan.

Uhrin riehumisessa tulevat joskus esiin hänen uskomattoman vahvat ruumiinvoimansa. Erään videon kommenteissa mies kertoo, että hän meni toverinsa kanssa mukaan tilanteeseen, missä kuusi poliisia ei ollut saanut hintelää miestä käsirautoihin. Myös kerrotaan tapauksista, joissa lapsi heittää häntä pitelevät aikuiset rajusti kauemmas.

Linkissä (2) on alla oleva kuvaus manausprosessista:

In Catholic practice, the person performing the exorcism, known as an exorcist, must be an ordained priest. The exorcist recites prayers according to the rubrics of the rite, and makes use of religious materials such as icons, sacramentals, and holy relics. The exorcist invokes God—specifically the Name of Jesus Christ—as well as saints of the Church Triumphant and the Archangel Michael to intervene with the exorcism.

Manaajien käyttämät menetelmät ovat jossain määrin vaihtelevia rituaaleja. He käyttävät esimerkiksi kätten päälle panemista käskiessään Jeesus Kristuksen nimessä demonia poistumaan. Apuna käytetään myös pyhää vettä ja pyhiä esineitä. Manaaminen tapahtuu mielellään pyhitetyssä paikassa.

En ole löytänyt yhtäkään aitoa manaamistapahtuman näyttävää videota englanninkielisenä. Löysin kuitenkin asiallisen manaamisvideon italian kielellä, linkki (8). Siinä isä Amorth toteuttaa täydellisen manaamisen. Se oli melkoista taistelua eikä näyttänyt onnistuneen lopullisesti. Manauksen aikana en huomannut psi-ilmiöitä ja pari miestä piti naisen aika helposti istumassa.


Demonien valtauksen tunnusmerkit

Katolisen kirkon manaajien mukaan demonien valtaus muistuttaa mielisairautta, mutta sillä on lukuisia omia tunnusmerkkejä. Englanninkielinen Wikipedia luettelee valtaustapausten tunnusmerkeiksi seuraavat, linkki (2):

- Using languages unknown to the person or people around them.
- Having extraordinary strength or resistance to physical restraint.
- Knowledge of events or people that the person could not have possibly known.
- An aversion to holy objects or places, such as holy water or churches.
- Self-harming and displaying violent or aggressive behavior.
- Ailments or conditions that cannot be diagnosed or treated medically.
- Having hallucinations or hearing voices.
- An abrupt change in behaviour or personality.

Vapaamuotoista käännösyritystä:

- tuntemattomalla kielellä puhuminen
- poikkeuksellisen vahvat keholliset voimat
- selittämättömällä tavalla saatu tieto tapahtumista tai henkilöistä
- pyhien asioiden kavahtaminen, esimerkiksi pyhän veden tai kirkkorakennusten
- itsensä vahingoittaminen ja väkivaltainen tai vihamielinen käyttäytyminen
- sairaudet tai vaivat, joita ei voida diagnosoida tai lääkitä
- aistiharhat tai äänien kuuleminen
- käyttäytymisen tai persoonallisuuden äkillinen muutos

Manaajien kokemuksia kuunnellessa demonien vaikutuksia löytyy lisää, kuten ainakin fysikaaliset ilmiöt uhrin ympärillä, valtauksen uhrin iholle ilmestyvät raapimisjäljet ja harvinainen uhrin levitoiminen.

Manaajien kertomusten mukaan demonit saavat useimmiten aikaan masennusta ja erilaisia onnettomuuksia. Uhrin täydellinen valtaaminen on harvinaista, mutta siitä huolimatta valtaustapauksia on tuhansia. Toisinaan valtaus huomataan ensimmäisen kerran, kun uhrin käytös ja ilme jyrkästi muuttuvat esimerkiksi rukoilemisen yhteydessä.

Valtausten uhrit

Millaiset ihmiset joutuvat pahojen henkien valtauksen kohteiksi? Katoliset manaajat sanovat, että kyseinen ihminen on jollakin tavalla joutunut alttiiksi valtaukselle. Siitä on käytettävissämme manaaja isä Vincent Lampertin 8-kohtainen luettelo, video linkissä (9):

1. Osallistuminen okkulttiseen kulttiin.
2. Sopimaton viihde.
3. Kirous, jonka joku on asettanut.
4. Uhri on omistettu demonille jonkun auktoriteetin toimesta.
5. Seksuaalinen hyväksikäyttö.
6. Synnillinen tapa.
7. Demonin kutsuminen omaan elämään.
8. Katkennut tärkeä ihmissuhde.

Lampertin mukaan kohdissa 5 ja 8 uhrin henkinen tasapaino on järkkynyt liikaa tai hän on hakenut apua väärältä taholta. Joidenkin asioiden synnillisyydestä voi tietysti olla monta mieltä.

Yleisesti manaajat kertovat, että demonit saavat tilaisuutensa, kun joku esimerkiksi haluaa ottaa yhteyttä henkimaailmaan hyötyäkseen siitä, käyttää aakkoslautaa tai harrastaa noituutta. Tällaisista tapauksista on olemassa vaikuttavia kertomuksia, jotka kuitenkin usein jäävät hatariksi, koska yksityiskohtia ja todisteita ei kunnolla esitetä.

Näkökohtia parapsykologian kannalta

Parapsykologit eivät näytä olevan kovinkaan kiinnostuneita manaamisilmiöistä, koska esimerkiksi Psi Encyclopediassa ei ole artikkelia aiheesta. Heidän pitäisi mielestäni tutkia manaamisilmiöitä, tieteen pohjalta lähtien ja jättäen uskomuspuolen vähemmälle.

Ensimmäinen kysymys tietenkin on, onko manaamistilanteiden tapahtumista riittävän yksityiskohtaisia ja luotettavia tietoja. Todisteiden luotettavuudesta on kohtalaisen hyvä video linkissä (10). Psykiatri Gallagher sanoo, että hän ei vain usko, vaan tietää, että pahoja henkiä on olemassa.

Isä Martins kertoo olevansa lähtökohtaisesti skeptinen lähtiessään selvittämään asiakkaan häiriöiden syytä. Hän on järjestämissään kokeissa mm. huomannut, että valtauksen uhri osaa erottaa pyhän veden tavallisesta ja reagoi siihen, kun avustaja sopimuksen mukaisena ajankohtana ryhtyy rukoilemaan viereisessä huoneessa.

Katolisten manaajien mukaan demonit ovat hyvin ovelia ja haluavat toimia salassa. Selvänäkönsä avulla ne hyvin tietävät asianomaisten heikkoudet ja suunnitelmat. Silloin kun tilannetta videoidaan, ne pidättäytyvät aiheuttamasta näkyviä fysikaalisia ilmiöitä. Valtausten uhrien suojaamiseksi manausvideoita ei manaajien toimesta julkaista. Näistä syistä parasta mahdollista todistusaineistoa ei ole saatavilla, vaan ollaan lähes kokonaan manaajien ja paikalla olleiden kertomusten varassa.

Mielestäni katoliset manaajat ovat pääsääntöisesti rehellisiä ihmisiä, joten heidän kertomansa konkreettiset ilmiöt ovat todella tapahtuneet. Pidän esitettyjä todisteita yhteisvaikutukseltaan vakuuttavina sen suhteen, että valtaustapauksissa todellakin esiintyy psi-ilmiöitä. Ne sopivat hyvin muista yhteyksistä saatujen todisteiden jatkoksi.


Avoimia kysymyksiä

Kahden tunnustuksellisen katolilaisen keskustelu pitkässä videossa linkissä (11) avaa näkymän heidän maailmankuvansa sisältöön. Siihen kuuluvat demonien voimakkaat vaikutukset arkielämässä ja hengiltä suojautuminen. Kiroukset ja paholaisen kanssa tehdyt sopimukset. Jooga on pahaksi ja avioliitosta eroaminen on synti. Tarvitaan toistuvia rituaaleja. Mielestäni kuulostaa vanhoilliselta ja jyrkältä. Katolisuus näyttää olevan yhtä vaativa uskonto kuin islam on.

En pysty omaksumaan tällaista maailmankuvaa sellaisenaan. Entä uskonnollisesti neutraalien ihmisten kokemat lukemattomat hämmästyttävät yhteensattumat ja spontaanit psi-ilmiöt? Ovatko ne Jumalan vai demonien vaikutusta vai jotain muuta? En ole huomannut spiritualistien ja näkijöiden toimissa pahuuden leimaa, vaikka niissä usein jätetään aineellinen todellisuus liian paljon sivuun.

Saksankielisestä Wikipediasta saa huomattavasti erilaisen kuvan manaamisesta kuin linkistä (2). Se näkyy linkistä (12), jossa manaamista kuvataan suppeasti ja eri uskontojen kannalta. Artikkelissa mainitaan myös pari kuolemantapausta manaamisten yhteydessä. Puute artikkelissa on se, että puhutaan sekä psykiatrisista oireista että demonien valtaamisesta (Besessenheit), mutta valtaamisen mahdollisia tunnusmerkkejä ei kerrota.

Saksankielisesssä Wikipediassa on oma artikkeli otsikolla 'Besessenheit', mutta siinäkin ilmiötä pidetään vain psykiatrian alaan kuuluvana. Joitakin yksittäisiä psykiatrisia oireita mainitaan sivumennen, mutta selkeä luettelo valtauksen tunnusmerkeistä puuttuu sieltäkin. Ainoa viittaus psi-ilmiöihin on maininnassa, että valtaukseen liittyy yliluonnollisia voimia.

Tarkistin suomen-, englannin-, saksan-, italian- ja ranskankieliset Wikipediat. Suomenkielisessä Wikipediassa ei manauksen kohteiden oireita pyritty selittämään ollenkaan ja englanninkielisessä ja ranskankielisessä mainittiin sekä psykiatriset että uskonnolliset selitykset. Ranskankielisessä mainittiin myös valtauksen tunnusmerkkejä. Muissa Wikipedioissa oireet selitettiin vain psykiatrisesti ja manaamisen mahdolliset myönteiset tulokset selitettiin suggestiolla ja lumevaikutuksella.

Valtausilmiöiden tilastollinen esiintyminen jää kaikkialla epäselväksi. Miten usein niitä esiintyy väestön keskuudessa tai uhrin arkielämässä? Vaikuttaako uhrin ja manaajan uskonnollinen tausta demonien käyttäytymiseen? Miten kauan valtauskohtaus kestää kerrallaan, ellei siihen puututa manaamalla? Joutuvatko jotkut uhrit pysyvästi hoitoon, koska heidän valtauksensa jatkuu samanlaisena loputtomiin?

Demonien valtaus näyttää esiintyvän uskontojen yhteydessä. Ettei kyseessä kuitenkin voisi olla uskonnollisen kulttuurin piirissä esiintyvä suggestio ja itsesuggestio? Kulttuuri voi antaa tapahtumille niiden uskonnollisen muodon. Psi-ilmiöt tietenkin ovat oma lukunsa, koska ne ovat toistaiseksi selittämättömiä.

Vuosia jatkuvat saman henkilön manaamiset tuntuvat tehottomilta. Voisiko joillakin muilla menetelmillä päästä nopeammin tuloksiin? Ehkä olen vain niin maallikko, että en ymmärrä näiden asioiden vaikeutta? Olisi tärkeätä, että eksorkismista saataisiin kunnolla ja riippumattomasti tutkittua tietoa.

Kokenut psykiatri Robert Falconer kertoo linkissä (13) käsityksenään, että olemme psyykkisesti paljon hajanaisempia kuin yleensä ajatellaan. Hänen mukaansa potilaalle ei-toivottuja henkiä ei tarvitse eikä pidäkään ajaa pois väkivalloin, vaan rakkaudellisesti ja rauhallisesti.

 

Linkkejä

1. Manaus
https://fi.wikipedia.org/wiki/Manaus

2. Exorcism in the Catholic Church
https://en.wikipedia.org/wiki/Exorcism_in_the_Catholic_Church

3. Exorcisms: The World's Leading Psychiatric Authority Speaks Out
https://www.youtube.com/watch?v=ZfunNURoO2w

4. Gyles Brandreth (2000): An Interview With Father Gabriele Amorth: the Church’s Leading Exorcist. The Sunday Telegraph 2000. Boston Catholic Journal 2004 - 2021.
http://www.boston-catholic-journal.com/an-interview-with-father-gabriele-amorth-the-church's-leading-exorcist.htm

5. My Crazy Interview with an Experienced Exorcist (Fr. Carlos Martins)
https://www.youtube.com/watch?v=QMCx80fW2LE

6. Michael & The Exorcist: "I Saw Her Crawl Up A Wall" | Fr. Dan Reehil
https://www.youtube.com/watch?v=cFIKpoIt4aE

7. Exorcist Father Vincent Lampert: Exorcism And Mental Illness Explained | Discover More 127
https://www.youtube.com/watch?v=fWL8xhj1HQg

8. Esorcismo di Padre Gabriele Amorth (il più grande esorcista)
https://www.youtube.com/watch?v=Rw7sAC9ORYA

9. 8 Ways People Give the Devil a Foothold
https://www.youtube.com/watch?v=Q7qExWLDAu0

10. Are Demons, Ghosts, and Exorcisms Real? (w/ Billy Hallowell)
https://www.youtube.com/watch?v=u1OT1Aa5V6Y

11. Interview with a Real Exorcist Father Chad Ripperger on Diabolic Influence: Dr Marshall Podcast
https://www.youtube.com/watch?v=GMUjC8YRB5I

12. Exorzismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Exorzismus

13. Psychotherapy, Porous Mind, and Spirit Possession with Robert Falconer
https://www.youtube.com/watch?v=-3C9yeS7Cgw

2 kommenttia:

  1. Kiitos, erinomaisen faschinoiva kirjoitus!

    VastaaPoista
    Vastaukset
    1. Kiitos kommentista, ja varsinkin kun se on kiittelevä. Valitettavan vähän kommentointia tapahtuu kolmessa blogissani. Kai ihmiset ovat enimmäkseen mätkimässä toisiaan somessa?

      Poista