maanantai 12. heinäkuuta 2010

Skepsis ry. ja TSV

Kesäkuussa 2010 käytiin Skepsis ry:n keskustelusivuilla
(http://keskustelu.skepsis.fi/html/keskustelu.asp) kiivasta keskustelua siitä,
onko Skepsis ry:n nykyinen jäsenyys Tieteellisten seurojen valtuuskunnassa (TSV) oikeutettu vai ei. Jäsenyyttä vastaan perustettiin jopa adressi (http://www.adressit.com/tsv-skepsis), joka kuitenkin myöhemmin poistettiin ja korvattiin uudella.

Keskustelun syyt

Keskustelun todennäköisesti aiheutti Skepsiksen Hakaniemen torilla järjestämä näyttävä tempaus homeopatiaa vastaan, jonka vetonauloina olivat tunnettu skeptinen taikuri James Randi ja sarjakuvataiteilija Pertti Jarla. Tapahtumasta on katsottavissa video:
http://bambuser.com/channel/Finnsanity/broadcast/817250

Randi piti illalla mielestäni loistavan esitelmän, joka on katsottavissa täällä:
http://www.youtube.com/user/SkepsisFinland
Mielenkiintoista aikaisempaan verrattuna oli se, että Randi poikkesi tavastaan hyökätä suoraan parapsykologiaa vastaan ja keskittyi ihmisten virheellisiin olettamuksiin, havaintokyvyn rajallisuuteen ja homeopatian merkillisyyksiin. Randi pitää aitoja psi-ilmiöitä mahdottomina, joten esitys kuitenkin epäsuorasti tuomitsi parapsykologian näennäistieteeksi.

Nimimerkki Gamman mielestä esitys ei kuitenkaan ollut ollenkaan hyvä:
http://paranormaaliblogi.net/index.php/2010/06/14/kritiikkia-james-
randista-ja-skepsiksesta/


Skepsiksen säännöt ja toiminta

Skepsis määrittelee toimintaansa seuraavasti (http://www.skepsis.fi/yleista/):

Edistää kriittistä ajattelua, tieteellisen tiedon hankintamenetelmien opetusta sekä tieteeseen ja järkeen perustuvaa käsitystä maailmasta.

Edistää kiisteltyjen tai erityisen poikkeuksellisten väitteiden tieteellistä tarkastelua.

Edistää keskustelua tieteelliseen maailmankuvaan liittyvistä tärkeistä aiheista.

Ylläpitää tällaisesta toiminnasta kiinnostuneiden ihmisten verkostoa, järjestää kokouksia ja keskustelu- ja luentotilaisuuksia sekä harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa.

TSV:n jäsenvaatimukset

TSV puolestaan kertoo itsestään ja jäsenvaatimuksistaan seuraavaa
(http://www.tsv.fi):

Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) on Suomessa toimivien tieteellisten seurojen valtakunnallinen yhteistoimintaelin, joka on perustettu 1899.

Sääntöjen mukaan Tieteellisten seurain valtuuskunnan "jäsenseuraksi valitseminen tapahtuu valtuuskunnan hallituksen esityksestä valtuuskunnan vuosikokouksessa. Valtuuskunnan jäsenseuraksi valitsemisen edellytyksenä on, että asianomainen seura on rekisteröity yhdistys tai muu yhteisö, joka on osoittanut edistävänsä tieteellistä tutkimusta". Opetusministeriö vahvistaa jäsenseuraluettelon valtuuskunnan esityksestä.

Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäseneksi hyväksytään seuroja, jotka ovat vakiinnuttaneet asemansa edustamansa tieteenalan etujen ajajana.

Skepsiksen TSV-jäsenyyden oikeutuksen pitäisi selvitä vertaamalla Skepsiksen sääntöjä ja käytännön toimintaa TSV:n julkaisemiin jäsenvaatimuksiin.

Jäsenyyden oikeutus

Jäsenyyden puolesta puhuvat jossakin määrin toisaalta Skepsiksen ilmoitettu pyrkimys edistää ”tieteellisen tiedon hankintamenetelmien opetusta sekä tieteeseen ja järkeen perustuvaa käsitystä maailmasta” ja toisaalta TSV:n vaatimus tieteellisen tutkimuksen edistämisestä. Myös tieteelliseltä pohjalta lähtevä kriittinen keskustelu tieteelliseen maailmankuvaan liittyvistä tärkeistä aiheista epäilemättä edistää tiedettä.

Tarkasti lukien kuitenkin alkaa näyttää huonommalta. TSV vaatii, että jäsenen pitää olla tieteellinen seura, joka on osoittanut edistävänsä tieteellistä tutkimusta ja joka on vakiinnuttanut asemansa edustamansa tieteenalan etujen ajajana. Voidaankin kysyä, että onko Skepsis tieteellinen seura ja mitä tieteenalaa se edustaa. Näitä kysyessäni olen saanut vastauksen, että Skepsis on monitieteellinen seura, joka on tieteellinen mm. siksi, että sillä on tieteellinen neuvottelukunta ja se on TSV:n jäsen.

Skepsiksen säännöistä päätellen yhdistys näyttää edustavan niin sanottua tieteellistä skeptismiä, joka ei itsessään ole tiede, vaan menetelmä ja suhtautumistapa. Aidon tieteen tunnusmerkkejä ovat pyrkimys luotettavaan tietoon, kriittisyys ja itsekorjautuvuus. Tässä suhteessa niin Skepsis kuin sen esikuva amerikkalainen CSI:kin jäävät vajaiksi tieteellisessä mielessä. Niiden edustajat ovat kyllä hyvinkin kriittisiä, mutta valitettavasti kovin valikoivasti, ja itsekorjautuvuus puuttuu täysin.

Skeptikkoyhdistykset taistelevat kaikkialla pseudotiedettä vastaan, mikä tietenkin on sinänsä kiitettävää toimintaa. Mutta pulmana on se, että aikojen kuluessa skeptisessä kirjallisuudessa on esitetty runsaasti virheellistä tietoa tieteestä nimeltä parapsykologia ja mustamaalattu aiheetta sen tutkijoita. Näihin tietoihin on suhtauduttu täysin kritiikittömästi eikä niitä ole pyritty korjaamaan oikaisuvaatimustenkaan jälkeen. Pahimmillaan skeptisessä kirjallisuudessa toistetaan edelleenkin väitteitä, jotka jo moneen kertaan on voitu osoittaa paikkansapitämättömiksi. Joitakin esimerkkejä siitä on toisaalla täällä blogissani.

Mielestäni Skepsis ry:tä ei edellä esitetyistä syistä voida pitää tieteellisenä yhdistyksenä, joten TSV-jäsenyys on mielestäni ainakin hiukan kyseenalainen. Jäseneksi pääsy aikanaan oli hyvin luonnollista, koska säännöt olivat tuolloin enemmän tutkimuspainotteiset ja hallituksessa oli mukana riittävästi suomalaisen tieteen edustajia, joiden ansiosta jäsenyys oli pelkkä läpihuutojuttu.

Skepsiksellä on tukenaan arvovaltainen tieteellinen neuvottelukunta, mikä käytännössä vahvistaa yhdistyksen tieteellistä imagoa. Pidän valitettavana, että tieteen edustajat ovat antaneet nimensä tällaiseen käyttöön tarkistamatta kunnolla tilannetta ja skeptisen kriittisyyden valikoivaa luonnetta.