perjantai 31. heinäkuuta 2009

New Age

New Age -liikettä esitellään suomalaisessa Wikipediassa seuraavasti:
New Age (engl. uusi aikakausi) on länsimaisen kulttuurin piirissä vaikuttava laaja uskonnollishenkinen liike, jonka luonteenomaisena piirteenä on yksilöllinen ja monista eri lähteistä ammentava henkinen kehitys. Uudella aikakaudella tarkoitetaan astrologista Vesimiehen aikaa, erotuksena vanhaan Kalojen aikaan. Liikkeellä ei ole varsinaista yhteistä johtoa tai oppijärjestelmää, vaan se on pikemminkin erilaisten henkisten etsijöiden yhteenliittymä. Monet New Agen harjoittajat eivät itse käytä toimintaansa viitatessaan New Age -nimitystä. Liikettä pidetään myös kristinuskolle vieraana ja vihamielisenä.

Käsitteen 'New Age' ja suomalaisen nimityksen 'rajatieto' merkityksen mahdollisesta vastaavuudesta en osaa sanoa mitään. Joka tapauksessa rajatiedon nimellä kulkevissa lehdissä ja kirjoissa sisältö on lähes kokonaan New Agea. Monet ovat kuitenkin sitä mieltä, että vastaavuus ei ole kovinkaan täydellinen. New Agen rajat ovat niin epämääräiset, että pyrin esittelemään karkeasti vain tyypillisimpiä piirteitä.

New Age -väen tärkeimpinä päämäärinä näyttää olevan hyvä olo ja henkinen kehitys, joita edistetään sopivalla ravinnolla, ruumiinkulttuurilla ja mietiskelyllä. Lisäksi käytetään avuksi psyykkisiä näkijöitä ja lukemattomia erilaisia terapioita. Maailmankuva syntyy alan auktoriteettien kertomasta tiedosta, kanavoidusta tiedosta ja kansantarujen sisällöstä. New Age on nykyään laajaa liiketoimintaa, joka antaa toimeentulon suurelle joukolle alan palveluiden ja tavaroiden tarjoajia.

Opettajilta saatua tietoa, kanavoitua tietoa ja jopa kansantarinoiden tietoa pidetään New Agessa luotettavampana kuin tieteellisesti todettuja asioita. Perusteluna on se, että tiede muuttuu aikojen kuluessa mutta ikuiset totuudet eivät koskaan muutu. Arvellaan, että kyllä tieteen edustajatkin joskus tulevaisuudessa löytävät asiat, jotka henkisesti kehittyneet viisaat ovat aina tienneet. Näin ajattelevat eivät ole ymmärtäneet tieteen kehityksen luonnetta. Siihen kuuluu asioiden ymmärtämisen jatkuva tarkentuminen ja täsmentyminen uusien havaintojen seurauksena. Suuret läpimurrot ovat harvinaisia, mutta niitäkin voi tapahtua. Mutta koskaan ei hyvin tehtyä työtä tieteessä ole tarpeen mitätöidä, vaan sen arvo säilyy ainakin kyseiseen historialliseen tilanteeseen suhteutettuna.

New Age -väki uskoo asiat sellaisinaan, ilman tulkintamahdollisuuksien huomioimista ja ilman vertailuja ja tarkistuksia. Periaatteena on usein, että mikä tuntuu hyvältä, sen täytyy olla totta. Jos esimerkiksi kuulee ääniä päässään, niin niiden oletetaan tulevan henkimaailmasta tai tähtiläisiltä. Varsin yleisinä esiintyviä harhoja ja tavallisten ilmiöiden väärintulkintoja pidetään suoralta kädeltä "yliluonnollisina" ilmiöinä.

Kriittisyyden puuttuminen aiheuttaa sen, että New Age -väki on helposti huijattavissa. Muutaman vuoden takainen "maailman parhaan selvänäkijän" Maria Duvalin läpinäkyvä huijaus tehosi julkisuudessa olleiden tietojen mukaan 30 000 asiakkaaseen Suomessa. Meedioiden ja selvänäkijöiden asiakkaat eivät huomaa, että näiden näkijöiden lähes poikkeuksetta käyttämä menetelmä on kokemuksensa pohjalta tehdä arvausluontoisia, epämääräisiä kysymyksiä. Kun asiakas vastaa ja antaa täsmennyksiä asioihin, niin näkijä syöttää tiedot takaisin ikäänkuin ne olisivat hänen omia näkemisiään. Myöhemmin asiakas sitten kertoo, että "hän tiesi kaiken elämästäni ", vaikka näkijän ei itse asiassa ole tarvinnut nähdä yhtään mitään.

Tällä arvostelulla en pyri mitätöimään kaikkia näkijöitä ja heidän antamiaan tietoja. Olen itsekin muutamissa meedioistunnoissa huomannut meedion antavan niin yksityiskohtaisia tietoja, että heidän on ollut pakko tietää jotakin selittämätöntä. Toin esiin vain sen, että New Age -väki näyttää olevan kykenemätöntä arvioimaan näkijöiden aitoutta.

On olemassa lukemattomia asioita, joissa New Age -väki pitää epämääräisistä lähteistä saatuja tietoja parempina kuin tieteen tarjoamia käytännön tosiasioita. Esimerkiksi väitetystä planeetta Nibirusta eli planeetta-X:stä tai Auringon viereen muodostuvasta uudesta aineellisesta auringosta annettuja tietoja ei tarkisteta tähtitieteilijöiltä. 24-säikeisestä DNA:sta ei kysytä biologeilta eikä ontosta tai suuria asumisonkaloita sisältävästä maapallosta kysytä geologeilta asiantuntijan mielipidettä. Toisinaan perusteluna on se, että tieteentekijöiden uskotaan syystä tai toisesta salaavan oikeita tietoja suurelta yleisöltä.

Olemassa olemattomien asioiden tarkistamista vastaan käytetään suojana niiden tekemistä epämääräisiksi. Tarvittaessa ne ovatkin toisella tasolla, niiden värähtelytaajuus vähän eroaa tai ne ovat muuten vain näkymättömissä. Tapahtumat voivat olla kvanttihyppyjä, jotka eivät vielä näy mutta taatusti tulevat esiin lähitulevaisuudessa.

New Age -väki askaroi koko ajan myös parapsykologian tutkimusalaan kuuluvien asioiden parissa ja heillä epäilemättä on toisinaan myös aitoja psi-kokemuksia. Valitettavasti näistä ei kuitenkaan saada laadukasta tutkimusaineistoa mahdollisille havaintojen kerääjille. Lähes poikkeuksetta kokijat eivät tee muistiinpanoja eivätkä dokumentoi tapahtumia millään muullakaan tavalla eikä heillä myöskään ole silmää tärkeille yksityiskohdille. Perusteluna on, että heillä ei ole tarvetta todistella kokemuksiaan kenellekään muulle, riittää kun he itse tietävät mistä on kysymys. Heitä ei liikuta se seikka, että maailma olisi hyvin erilainen paikka jos valtavirran tieteissä yleisesti hyväksyttäisiin psi-ilmiöiden olemassaolo ja ilmiöitä tutkittaisiin nykyistä laajemmin.

New Agen maailmankuvaan uppoutuneen on hyvin vaikeata luopua käsitystensä paikkansa pitämättömistä osista edes äärimmäisen selvien käytännön tosiasioiden edessä. Perustavaa laatua olevista ideoista luopuminen on kovin tuskallista ja siksi näitä muutoksia näyttääkin tapahtuvan harvoin. Olen löytänyt netistä kaksi tällaista omakohtaisesti kerrottua tapausta, joihin kannattaa tutustua:

http://www.csicop.org/si/2004-05/new-age.html
http://www.skepticreport.com/newage/confessionswoo.htm

1 kommentti:

 1. Tuo New Agen rajaus on todellakin vaikeaa.
  Osin voisin pitää itseäni osana New Age-väkeä, mutta on siinä touhussa niin paljon asioita, joita itse en allekirjoita.

  Kaksi eri New Agen kannattajaa voivat olla täysin erilaisia ja omata täysin erilaiset maailmankuvat. New Age on ehkä turhankin "avoin", mutta se taitaakin olla sen tarkoitus.

  Enemmän siis sanon itseäni panteistiksi vaikkapa.

  Ps. Mielenkiintoinen blogi!

  VastaaPoista