tiistai 7. heinäkuuta 2009

Parapsykologian kenttä

Kautta aikojen on kerrottu merkillisistä selittämättömistä tapahtumista ja on ollut henkilöitä, jotka ovat kertoneet tietävänsä jotakin henkimaailmasta. Parapsykologian järjestelmällinen tieteellinen tutkimus lähti liikkeelle spontaanitapausten keräilyllä ja tarkistuksilla sekä meedioiden tutkimisella. Mitä ilmeisimmin haluttiin tieteen keinoin osoittaa henkimaailma ja kuolemanjälkeinen persoonallisuuden jatkuminen käytännön tosiasioiksi. Muutamassa kymmenessä vuodessa tuli selväksi, että tuon tavoitteen toteuttaminen oli mahdotonta. Optimistisissa odotuksissa jouduttiin pettymään ensimmäisen kerran ja sen jälkeen on tullut muutamia pettymyksiä lisää.

Parapsykologian tutkijat ovat ottaneet käyttöön termin psi-ilmiöt tarkoittamaan selittämättömiä ilmiöitä, jotka näyttävät olevan jotenkin riippuvaisia ihmisten psyykestä. Mahdollisten psi-ilmiöiden mekanismit ovat täysin aistihavaintojen tavoittamattomissa. Vain näiden mekanismien lopputulokset ovat havaittavissa, eli joku on saanut oikeata tietoa selittämättömällä tavalla tai havaitaan fysikaalisia ilmiöitä.

Psi-ilmiöt jakautuvat karkeasti ESP:hen eli aistien ulkopuoliseen havaitsemiseen ja psykokinesiaan eli fysikaaliseen vaikutukseen. ESP:n erikoistapauksena voidaan pitää ennalta tietämistä, koska mitään havaittavaa ei vielä pitäisi olla olemassa.

Koska psi-ilmiöiden prosessit tapahtuvat pimennossa, niin ilmiöiden osa-alueita on pidettävä vain alustavana jaotteluna. Yksittäiselle ilmiötyypille voidaan keksiä useampia selitysmalleja. Esimerkiksi telepatia voisi olla 'lähettäjän' psykokinesiaa 'vastaanottajan' aivoissa, 'vastaanottajan' selvänäköä 'lähettäjän' aivoista, 'vastaanottajan' ennaltatietämistä tulevista tarkistuksista tai 'vastaanottajan' psykokinesiaa 'lähetettävän' aiheen valinnassa. Jälleensyntymämuistot voivat olla super-ESP:tä tai 'edellisen persoonallisuuden' hengen osittaista possessiovaikutusta.

Psi-ilmiöiden tutkimus jakaantuu ainakin kahdella tavalla. On spontaanitapausten tutkimusta ja toisaalta kokeellista tutkimusta. On ilmiöiden olemassaolon osoittamiseen tähtäävää tutkimusta ja toisaalta "prosessiorientoitunutta" eli ilmiöiden taustamekanismien selvittämiseen tähtäävää tutkimusta. Onnistunut prosessiorientoitunut tutkimus tekisi mahdolliseksi mahdollisimman kattavan teorian kehittämisen parapsykologiaan ja antaisi loppujen lopuksi parhaan näytön ilmiöiden olemassaolon osoittamiseksi. Ongelmat ovat kuitenkin vaikeita eikä kovin vakuuttavia tuloksia ole toistaiseksi saatu.

Spontaanitapauksista raportoidaan vahvojakin ilmiöitä, varsinkin poltergeist-ilmiöiden yhteydessä. Kokeellinen tutkimus tuottaa useimmiten kovin heikkoja vaikutuksia, mikä edellyttää suuria koemääriä ja niiden tilastollista tarkastelua.

Prosessiorientoitunut tutkimus on tuottanut joitakin ainakin alustavia tuloksia. Esimerkiksi psi-ilmiöiden olemassaoloon uskovat tuottavat yleensä parempia koetuloksia kuin henkilöt, jotka eivät psi-ilmiöihin usko. Myönteinen ja kannustava ilmapiiri koetilanteessa tuottaa yleensä parempia tuloksia kuin kielteinen ilmapiiri. Koehenkilöiden tai kokeenjohtajien vahva motivaatio tuottaa yleensä parempia tuloksia kuin heikko motivaatio. Ihmisen kuoleminen näyttää olevan raju tapahtuma, koska sen ympärillä kerrotaan tapahtuvan paljon psi-ilmiöitä.

Parapsykologian yhteydessä esiintyy melko paljon myös oheistutkimusta, esimerkiksi ihmisten uskomuksista ja psykologisesta suuntautuneisuudesta sekä vilpin mahdollisuuksien poissulkemisesta.

Kattavan teorian puuttuminen ei tee parapsykologian tutkimusta mahdottomaksi. Spontaanisti saatuja tietoja, aistein tehtyjä havaintoja, fysikaalisten ilmiöiden vaikutuksia ja saatuja koetuloksia voidaan tutkia mielin määrin. Parapsykologian tutkimus maailmassa on tällä hetkellä kovin vähäistä. Ankaran arvostelun takia rutiinikäytössä on kokeiden sokkoutus ja kaksoissokkoutus ehkä yleisemmin kuin millään muulla tieteenalalla.

Parapsykologia on osoittautunut voimakkaita tunteita herättäväksi tutkimusalaksi. Ilmeisenä syynä on se, että siinä ovat kyseessä maailmankuvan perusteet, ja omaksuttujen peruskäsitysten horjuminen on meille kaikille äärimmäisen tuskallista.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti